Villa Giulia, str. Dunarii nr. 3, Localit.Islaz, Jud. Teleorman
Mobil: (004) 0761609155
Tel/Fax: (004) 0247-420093
facebook    twitter

Despre Islaz

Comuna Islaz, judetul Teleorman, este asezata pe Dunare, la gura de varsare a Oltului, pe malul drept al acestuia, la cca. 10 km vest fata de Turnu Magurele. Pe Dunare se gaseste Ostrovul Mare, Islaz.

Apele de suprafata din apropierea Islazului sunt Dun?rea, Oltul ?i Sâiul (fost? albie a Oltului, alimentat? din pânza freatic?).

Solul este par?ial din cernoziom, par?ial aluvial (în lunca Oltului ?i la Dun?re). Vegeta?ia cuprinde culturi, paji?ti secundare ?i, la Dun?re ?i Olt, z?voaie ?i vegeta?ie de lunc?.

Temperaturi:

  • media anual?: 11,5°C
  • media lunii iulie: 23,4°C
  • media lunii ianuarie: - 2,3°C
  • maxima absolut?: 41,4°C (17 august 1952)
  • minima absolut?: - 30°C (24 ianuarie 1942)

C?i de comunica?ie

Comuna este accesibil? pe D.N. 59 Turnu M?gurele - Corabia.

Pe traseul Islaz -- Turnu M?gurele circul? taxiuri colective cu traseu fix, cu orele de plecare în func?ie de clien?i.

Este o localitate unde poti sa petreci un sfarsit de saptamana deosebit in special vara.

Istorie

Prima atestare documentar? este din 9 iulie 1569.

În Dacia roman?, pe locul Islazului de azi exista o a?ezare rural? ?i un tezaur de denari republicani romani. A?ezarea era punctul cel mai sudic al liniei de ap?rare de pe malul Oltului -- limes Alutanus -- pe care erau amplasate castre si alte elemente defensive. La Islaz s-a descoperit un castru de piatr? ?i unul de p?mânt, amplasate în punctul "Racovi?a" ?i pe Insula Verdea, un ostrov al Dun?rii, acum distrus de fluviu. Acest castru roman este cunoscut ?i sub numele de "Cetatea Verdea" ?i avea dimensiunile de 340 x 120 m.

Islazul era amplasat pe drumul strategic Islaz - Romula (probabil Resca de azi din Jud. Olt.).

La 9/21 iunie 1848, la Islaz a avut loc Adunarea popular? care a aprobat Proclamatia ded la Islaz, adic? programul Revolu?iei de la 1848, elaborat de Ion Heliade Radulescu. Evenimentul marcheaz? începutul revolu?iei burgheze în Tara Romaneasca.

 

Monumente istorice

  • Biserica "Sf. Trei Ierarhi", sat ISLAZ. Datare: 1848
  • Casa Toma Ghigeanu, sat ISLAZ. Localizare: Spre Dun?re, la marginea satului. Datare: sf. sec. XIX
  • Casa Dumitru G?v?nescu, sat ISLAZ. Datare: mijl.sec. XIX
  • Biserica "Sf. Nicolae", sat MOLDOVENI. Localizare: În centrul satului, lâng? biserica nou?. Datare: 1830 - 1837
  • Monumentul comemorativ al Adun?rii de la Islaz (1848), sat ISLAZ. Localizare: În centrul localit??ii.

 

Centru Turistic.ro
Cazare Islaz

cazare Romania - pensiuni hoteluri
Cazare si inchirieri Teleorman